Contact Us

RAM LAKHAN PATEL MAHAVIDYALYA

Village : Bandhuapur, Pilkhawan,Post : Barwa,
Tahsil : Sohawal District : Faizabad (Uttar Pradesh) – 224182

Email : rlpmahavidyalay@gmail.com

Phone : +91-9450000590 (Manager) / +91-9936124012(Office)